Naliczanie dotacji

Naliczanie dotacji - pomoc prawna

Pomoc prawna odnośnie dotacji

Samorządy świadomie lub w wyniku przyjęcia do wyliczenia dotacji błędnych danych, mogą szkole lub przedszkolu udzielić zaniżoną kwotę dotacji.  Proponujemy Państwu wyliczenie prawidłowe stawki dotacji na jednego ucznia/dziecko, która powinna być podstawą do przekaznia placówce dotacji w danym roku.  W wyniku naszego przeliczenia otrzymają Państwo opinię, która może być podstawą do wezwania samorządu do zwrotu zaniżonej dotacji lub merytorycznym uzasadnieniem wniesionego pozwu do Sądu o wyrównanie dotacji.

Poprawne wyliczenie dotacji

Pomagamy wyliczyć dotację w oparciu o obowiązujące samorządy przepisy prawa oświatowego, a przede wszystkim w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych współpracowników w zakresie umiejętności "czytania" uchwał budżetowych, dochodzeniu do rzetelnej informacji będących podstawą prawidłowego wyliczenia stawki dotacji na jednego ucznia a w konsekwencji całej kwoty dotacji za dany rok lub lata.

Wszystkim placówkom oświatowym przysługują dotacje z budżetu gminy na każdego ucznia niezależnie od planowanej liczby uczniów (zgłoszonej do 30 wrzesnia). Niestety samorządy często interpretują przepisy na swoją korzyść, w wyniku czego szkoła lub przedszkole otrzymuje zaniżoną kwotę dotacji.

Naliczenie dotacji a następnie wyegzekwowanie od urzędu zaniżonej kwoty dotacji nie jest proste, dlatego proponujemy kompleksową pomoc  prawną, celem skutecznego odzyskania należnej dotacji.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

W wyniku naszej współpracy, pomocy w wyliczeniu prawidłowej stawki dotacji oraz pomocy prawnej, będą mogli Państwo odzyskać środki na dalszą działalność przedszkola, szkoły lub poradni, a jednocześnie ograniczą próby zaniżenia dotacji w latach następnych przez urząd przekazujący dotację oświatową.  Serdecznie zapraszamy do współpracy.