Audyt i kontrola dotacji

Audyt i kontrola dotacji
audyt dotacji

Kompleksowy audyt dotacji

Każda firma, która w swojej karierze korzystała z różnego typu dotacji unijnych, zobowiązana jest do przeprowadzenia obowiązkowego audytu. Zlecenie to powinno być realizowane przez podmiot zewnętrzny. Celem audytu jest ocena wydatków oraz kontrola czy pieniądze zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem i umową o dotację.

Realizacja audytów dotacji

Podczas takiego audytu kontroluje się przede wszystkim czy wydatki w rzeczywistości pokrywają się z określonymi działaniami oraz czy wszystkie wnioski o płatność są poparte konkretnymi dokumentami finansowymi.
Audyt zewnętrzny dotacji prowadzi do sprawdzenia wiarygodności danych, określenia czy nie doszło do nadużyć oraz stwierdzenia czy wszystkie dane liczbowe i opisowe są prawidłowe.

Rzetelność i niezbędne uprawnienia

Jesteśmy podmiotem, który posiada uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do realizowania audytów oraz szczegółowej kontroli dotacji. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie badań projektów finansowanych przez różnego typu dotacje. Nasze opinie są rzetelne. Posiadamy gruntowną wiedzę na temat obowiązujących aktualnie dotacji.