Audyt i kontrola dotacji

Audyt i kontrola dotacji
audyt dotacji

Audyt, ocena wykorzystania dotacji

Każda placówka oświatowa, która otrzymuje z samorządu (gminy, powiatu) dotację podlega kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych jakimi są dotacje. Uprawnienia do kontroli za okres ostatnich 5 lat ma szereg organów takich jak organ dotujący (urząd miast, gminy), NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa, ale również Urząd Celno Skarbowy. 

Wydatkując rocznie kilkaset tysięcy złotych trzeba mieć na uwadze ryzyko popełnienia błędu w prawidłowym kwalifikowaniu wydatku, opisie lub jego udokumentowaniu - a w konsekwencji ryzyku zwrotu dużej cześci dotacji w wyniku kontroli dotacji przez uprawnione do tego urzedy.

 

Rzetelność i niezbędne uprawnienia

Jesteśmy podmiotem, który posiada uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje w zakresie oceny prawdłowości wydatkowania środków publicznych jakimi są dotacje oświatowe. Ale przedewszystkim posiadamy praktyczną, wieloletnią wiedzę, pozwalającą na rzetelną i skuteczną pomoc w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji. Zapraszamy do współpracy!