Dotacje oświatowe

dotacje dla placówek niepublicznych

Dotacja oświatowa – rzetelna wiedza

Jesteśmy firmą, która dzieli się swoim doświadczeniem wspomagając Osoby prowadzące przedszkola, szkoły lub poradnie w skutecznym dochodzeniu swoich praw od urzędu w zakresie ustawowego obowiązku wyliczenia i przekazania należnej placówce kwoty dotacji. Zatrudniamy grupę ludzi podsiadających kompetencje z zakresu prawa oświatowego, co pozwala nam podjąć realną i skuteczną walkę o dotacje dla placówek niepublicznych, w tym szkół, przedszkoli, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym. 

Wykorzystanie dotacji oświatowych

Cel, na jaki przekazywane są dotacje oświatowe wydaje się być jasny - zawsze beneficjentem dotacji powinno być dziecko, uczeń słuchacz, a wydatki bieżące zgodne z zadaniami określonymi w ustawie.

Niestety kolejne nowelizacje ustawy o systemie oświaty (art. 80 i art.90) oraz nowa ustawa o finansowaniu zadań oswiatowcyn (art. 35) dają urzędom możliwość swobodnej interpretacji przepisów w zakresie prawidłowego kwalifikowania wydatków rozliczonych z dotacji. Bez wsparcia osób mających doświadczenie, praktyczną wiedzę w zakresie dotacji, ryzyko zwrotu dotacji może być bardzo duże.

Szczegółowe rozliczenie dotacji

Każda placówka oświatowa, szkoła czy przedszkole, która otrzymała dotację, zobowiązana jest do szczegółowego rozliczenia dotacji. Wydatki ujęte w rozliczeniu powinny wskazywać na ich zgodność z celami na jakie przekazano dotację a rozliczenie powinno zostać sporządzone zgodnie z uchwałą prawa miejscowego (rady gminy, powiatu) regulujacą tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji.

Pomoc placówkom niepublicznym w rozliczeniu dotacji

W wyniku naszej współpracy, każde rozliczenie dotacji nie będzie już sprawiało problemów lub obawy przed jego zakwestionowaniem przez urząd. Wskażemy jakie wydatki przedszkola, szkoły lub poradni (na wczesne wspomaganie rozwoju) powinny zostać ujęte w rozliczeniu, pomożemy w prawidłowym opisie tych wydatków zarówno na fakturze jak i w systemie ODPN - celem uniknięcia szczegółowego rozliczenia dotacji lub nawet kontroli dotacji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!